producten >> platliggende-collectoren

Doorstroom collectoren horizontaal

Doorstroom / horizontale collectoren

horizontale collector
10 buis collectoren, doorstroom systeem, horizontaal.
Prijs: 390 euro

Deze collectoren hebben een speciaal doorstroom binnen werk, anders dan de collectoren van 24 buizen. Hier door is het mogelijk de collectoren horizontaal te plaatsen of in ieder geval in lage hoeken.
de gewone collectoren hebben minimale hoeken van rond de 28 graden en meer nodig.
Iedere buis in de collector is door het slimme binnenwerk parallel. Ook iedere volgende collector die er in serie bij geplaatst wordt staat hier door parallel, kwa circulatie systeem.

horizontale collector
Doorstroom systeem met U-buis.